Paasbos krijgt een update

In de raadsvergadering van 25 januari hebben we gesproken over het mogelijk maken van herontwikkeling van het centrum van de wijk Paasbos. Deze wijk is in de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw gebouwd. Het huidige winkelcentrum en de sporthal zijn verouderd. Een goede aanleiding om de wijk een upgrade te geven waarbij er ruimte is voor wonen, ondernemen en sport. Ook is er veel aandacht voor de groene en blauwe structuur: de flora en water.

Wij hebben het gehad over een subsidie aanvraag. Met de WBI dekt het Rijk de helft van het publieke tekort. De wijkontwikkeling voldoet aan de voorwaarde die het Rijk stelt aan de WBI. De kaderstelling voor de gebiedsontwikkeling volgt rond de zomer. Hier stelt de Raad de gebiedsvisie vast en nemen we een besluit over onder andere het woningbouwprogramma. De Nijkerkse VVD zal hierbij aandacht hebben voor een passende segmentering, sociale cohesie, ondernemerschap en parkeren.

Categorieën: Nieuws

0 reacties

Geef een antwoord

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *