Met één wethouder, vier raadsleden en vijf raadscommissieleden laten wij het VVD-geluid in de Nijkerkse politiek horen. Iedereen heeft zijn eigen netwerk en expertise die ingezet worden. Zo blijft onze inbreng kundig en divers.

Niels Staal
Marja Willems
Jolanda Nijeboer – van Dijk
Bas van der Peet
Mariëlle Broekman
Mark van der Stelt
Wouter van de Kamp

Richard van Hussel
Werner de Coninck
Tjidde Luigjes