Op donderdag 15 januari stond op de politieke agenda een commissievergadering over het nieuwe evenementenbeleid, waarvoor ons raadslid Jolanda Nijeboer de woordvoering heeft gedaan.

De VVD steunt de intentie van het nieuwe opgestelde Evenementenbeleid.
Positieve veranderingen t.o.v. het oude beleid zijn:
• Aanbevelingen vanuit de dialooggroep zijn verwerkt. Zo wordt er bij beoordelingen van een vergunning meer gekeken naar de risico’s dan naar de regeltjes, is er een heldere procesbeschrijving en wordt de website gebruiksvriendelijker gemaakt.
• Door het inzetten van een casemanager wordt het eenvoudiger om een evenement aan te vragen en vinden er evaluaties plaats waaruit leerpunten gehaald kunnen worden.

Voor het draagvlak van het nieuwe evenementenbeleid vindt de VVD het belangrijk dat de consultatie met de horeca en organisatoren van evenementen vóór definitieve vaststelling van het beleid plaatsvindt. Dat er een terugkoppeling naar de raad komt met wie gesproken is en wat de uitkomsten zijn.

M.b.t. de aanvraag van de Visual Art Rally vinden wij het initiatief voor een nieuw gesprek tussen organisator en burgemeester gewenst om te kijken naar evt. nieuwe mogelijkheden.
Het is wel zo dat m.b.t. besluitvorming in het kader van de veiligheid de burgemeester verantwoordelijk is.

Categorieën: Nieuws

0 reacties

Geef een antwoord

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *