Nijkerk, een gemeente om van te houden. Hier geloven wij in. Wij hebben het Hoevenlakense bos, nieuw Hulckesteijn, prachtige centra, heide, landerijen en ruim opgezette woonwijken. Wij zetten ons ervoor in om wat goed te is te behouden en wat beter kan beter mooier te maken. Het verkiezingsprogramma leest u hieronder.

Beste kiezers,

Hoe zien we de toekomst van de gemeente Nijkerk voor ons? Hoe zorgen we ervoor dat we klaar zijn voor de uitdagingen die voor ons liggen? Dat zijn vragen waarover we als VVD steeds met onze inwoners het gesprek zijn aangegaan. Vier jaar lang hebben velen van jullie meegedacht met ons. Kritisch, opbouwend en vindingrijk was jullie input. Of het nu was tijdens ons maandelijkse VVD-café waar mensen binnenliepen om dingen aan ons voor te leggen, bij de bezoeken die we brachten aan ondernemers, winkeliers, maatschappelijke organisaties en inwoners. Het was en is geweldig, hoeveel creativiteit en denkkracht in onze gemeente aanwezig is. In de aanloop naar het schrijven van dit programma hebben we met elkaar gebrainstormd om het toekomstbeeld voor de komende jaren compleet te krijgen. En als ik schrijf “met elkaar”, dan bedoel ik daarmee naast de leden van de VVD ook inwoners die geen lid zijn van onze partij, maar wel de moeite hebben genomen om mee te doen en mee te denken. Het is een bewuste keuze geweest om over de grenzen van het partijlidmaatschap heen het gesprek aan te gaan. Het past ook binnen onze opvatting over open, modern besturen.

Ons programma is zo samen met inwoners, ondernemers, organisaties en instanties opgesteld. Gemeentebestuur en inwoners zijn partners en versterken elkaar op deze manier. Heel veel dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen!

De gemeente wordt bestuurd door gemeenteraadsleden, wethouders en de burgemeester. Op woensdag 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Dan is het aan jou om te bepalen wie er in de gemeenteraad mag plaatsnemen om jouw geluid te laten horen.
Wij hopen op jouw stem!

Niels Staal, lijsttrekker

INHOUDSOPGAVE Verkiezingsprogramma VVD Nijkerk-Hoevelaken 2022

 1. Nijkerk, een gemeente om van te houden!
 2. Een gemeente die partner is van haar inwoners
 3. Goed en betaalbaar wonen
 4. Vlot en veilig van A naar B
 5. Op weg naar een duurzame gemeente
 6. Een bloeiende economie en altijd wat te doen
 7. Voorzieningen en erfgoed maken de gemeente mooier
 8. Boeren en gemeente werken samen in het buitengebied
 9. Zo veel mogelijk aan het werk
 10. Fijn en gezond opgroeien
 11. Een goede start door goed onderwijs
 12. Passende zorg, dichtbij huis
 13. Gezondheid, sporten en bewegen
 14. Maatschappelijke organisaties als partner in onze gemeente
 15. Veiligheid als basisvoorwaarde
 16. Verstandig omgaan met onze portemonnee