De Stad Nijkerk vroeg de VVD om een reactie op de oproep van de Huurders Organisatie Nijkerk voor meer sociale woningbouw. Hieronder het antwoord van raadslid Niels Staal:

De VVD onderschrijft dat het nodig is om gericht te werken aan meer woonruimte in de sociale huursector, maar ook voor andere doelgroepen zoals ouderen (zowel in de sociale als de vrije sector), starters en – heel belangrijk voor ons – middeninkomens.

Met de nieuwe woonvisie – die naar verwachting nog aangepast wordt na de eerste bespreking in de commissie – gaat de gemeente Nijkerk een veel groter deel van de woningmarkt reguleren dan voorheen. En we reguleren ook aanzienlijk meer dan veel andere gemeenten. We krijgen ook meer instrumenten in handen om te sturen op doelgroepen en woningcategorieën. Wij verwachten dat daardoor binnen nieuwbouwplannen meer gericht voor de Nijkerkse behoefte gebouwd zal worden, waaronder sociale huur. We steken daarmee onze nek uit, want het moet allemaal ook haalbaar en betaalbaar zijn. Toch wil ook de VVD die uitdaging aangaan, gelet op de grote nood op de woningmarkt en het beperkte aantal plekken die we nog hebben om te bouwen.

,,We steken daarmee onze nek uit, want het moet ook haalbaar en betaalbaar zijn”

Het contingent is verhoogd van 200 naar 250 woningen per jaar en daaraan wordt vanuit de provincie niet streng de hand gehouden. Dat biedt mogelijkheden, die we de komende jaren kunnen benutten. Zeker omdat in Nijkerk de stikstofproblematiek gelukkig niet in de weg staat aan bouwen.

Amendering van het raadsvoorstel met vastlegging van exacte aantallen per jaar te bouwen sociale huurwoningen lijkt daarvoor niet nodig en ook niet gewenst. Een scenario waarbij in de komende drie jaar 900 sociale huurwoningen worden gebouwd, betekent automatisch dat er geen bouwcapaciteit over blijft voor de andere genoemde doelgroepen (ouderen, starters en middeninkomens) voor zover die buiten de sociale sector vallen. Bovendien moeten we er rekening mee houden op de meeste potentiële locaties sprake is van particuliere ontwikkelingen. Dat vraagt om een evenwichtige mix in de te realiseren woningen om plannen haalbaar te laten zijn en dat vinden wij ook gewenst voor de leefbaarheid in een wijk. Als ik zie wat er in de pijplijn zit op het Filippoterrein, het Kerkplein, het Bronswerkterrein en de mogelijkheden in het Paasbos, dan ben ik echt optimistisch dat we met de nieuwe woonvisie in de hand een substantiële uitbreiding van het bestand aan sociale huurwoningen kunnen realiseren. De gemeenteraad moet daar bovenop zitten en dat is de reden dat we als VVD erop hebben aangedrongen dat de raad volop betrokken blijft bij de uitvoering van de woonvisie.

Niels Staal
Raadslid VVD Gemeente Nijkerk


0 reacties

Geef een antwoord

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *