Vandaag heeft de gemeenteraad beleid vastgesteld voor woningsplitsing, kamerbewoning en kleinschalige huisvesting van arbeidsmigranten. Een prima zaak, want er is veel vraag naar kleine woningen en dat moet goed geregeld zijn. Op initiatief van de VVD is het beleid op een aantal punten aangescherpt:

1. Het gebied waarbinnen kamerbewoning en splitsing in principe is toegestaan, is kleiner geworden en beperkt tot de binnenstad van Nijkerk. De panden daar zijn bouwkundig vaak meer geschikt voor splitsing dan in woonwijken, waar sneller overlast zal worden ervaren bij splitsing van panden in kleinere eenheden. Buiten het centrum van de kern Nijkerk komen er ook wel mogelijkheden, maar daaraan worden zwaardere eisen gesteld.
2. Als een winkelpand gesplitst wordt in woningen, moet de gevel worden aangepast. Bij een woonhuis hoort een kwalitatief passende woonuitstraling, geen gerommel achter dichtgeplakte winkelpuien.
3. In de praktijk ervaren mensen nogal eens overlast vanwege de huisvesting van met name arbeidsmigranten. De gemeente heeft met dit nieuwe beleid meer middelen in handen om overlast tegen te gaan en te handhaven.


0 reacties

Geef een antwoord

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *