Even voorstellen: Kris Nootenboom in een notendop

Hoewel oorspronkelijk uit Rotterdam, besloten mijn man ik – na enkele jaren in Australië en China gewoond en gewerkt te hebben – neer te strijken in het buitengebied van Nijkerk. Sindsdien geniet ik volop van ons thuis, de buurt, de natuur en al het moois dat onze gemeente te bieden heeft. Ik voel me thuis in Nijkerk en wil met manlief, katten, kippen en toekomstige boerderijdieren hier oud worden.

Echter, de gemeente Nijkerk groeit en ontwikkelt zich en zal moeten inspelen op (maatschappelijke) veranderingen. Om te zorgen dat het goed wonen, werken en vertoeven is en blijft, zal de gemeente deze veranderingen samen met inwoners, bedrijven en organisaties in goede banen moeten zien te leiden. Hieraan wil ik graag proactief een waardevolle bijdrage leveren.

Waar ik mij hard voor wil maken

Ofschoon een relatief nieuw gezicht in de gemeente Nijkerk, ben ik ervan overtuigd dat ik met mijn kennis en ervaring een waardevolle bijdrage kan leveren. Al ruim 25 jaar adviseer en ondersteun ik multinationals in uiteenlopende industrieën op het gebied van strategie-ontwikkeling en transformaties. Denk hierbij aan uitdagende vraagstukken als groei, innovatie, digitalisering, nieuwe bedrijfsmodellen, netwerksamenwerking en nieuwe manieren van werken. Verder draag ik mijn steentje bij aan het verbeteren van zowel natuurconservatie als welzijn van mens en dier.

Mijn speerpunten:

  1. Stimuleren van economische groei en een goed economisch klimaat
  2. Aanjagen van innovatie en digitalisering (mensgericht, zodat bijvoorbeeld meer ruimte ontstaat voor persoonlijk contact en maatwerk)
  3. Versnellen van de duurzaamheidstransitie, waaronder de energietransitie, een gezonde en schone leefomgeving, duurzame voedselproductie en circulaire economie
  4. Zorgen voor een goede ruimtelijk ordening (wonen, winkelen, recreëren, groen en bereikbaarheid) ter waarborging van een goed woon- en leefklimaat.

Mede door mijn werk als strateeg en transformatiemanager, hamer ik op concrete doelen, goed doordachte plannen met aantoonbare resultaten voor de inwoners en de ondernemers van de gemeente Nijkerk. Denken in problemen, uitdagingen of knelpunten is prima, maar alleen als die gepaard gaan met oplossingen en met de broodnodige voortgang in het vizier. Wat hiervoor nodig is? Minder (politieke) woorden, meer impact. Zorgen dat de oplossingen op papier kloppen, in de praktijk werken én toekomstbestendig zijn. Cruciaal hierbij is om alle belanghebbenden – bewoners (van jong tot oud), ondernemers en andere organisaties/instanties – tijdig te betrekken. Door met ze in gesprek te gaan, te vragen en te luisteren. Alleen zo leer je wat speelt, waaraan behoefte is en wat oplossingsrichtingen zijn. Kortom: samen de goede dingen voor elkaar krijgen! Met oog voor elkaar en ons klimaat.

Waar mijn hart verder nog harder van gaat kloppen

In mijn vrije tijd tref je mij waarschijnlijk buitenshuis. Ik breng mijn tijd graag door in de natuur, of het nu gaat om tuinieren, wildlife en natuurfotografie of het op peil houden van mijn fysieke conditie. Natuur en dieren helpen mij mijn mentale batterij weer op te laden. Daarnaast doe ik graag nieuwe ervaringen op: met de rugzak andere landen en culturen ontdekken, spontane ontmoetingen, wandelend of fietsend kijken waar onontdekte paden je brengen. Elke nieuwe ervaring brengt iets nieuws, verrijkt mij als persoon.

Kortom

Nijkerk is één van de mooiste gemeenten van Nederland. Zorgen dat het goed wonen, werken en vertoeven is en blijft in gemeente Nijkerk, die uitdaging ga ik graag voor u en samen met u aan! Een duidelijker statement voor mijn band met Nijkerk kan ik niet maken. Ik hoop dat u de VVD en mij uw vertrouwen schenkt.