Ik ben Boudewijn van der Woerd, 71 jaar geleden geboren in Deventer.
Na de middelbare school volgde ik de Koninklijke Militaire Academie in Breda (administratief-economische richting). Judo en voetbal waren mijn favoriete sporten.
Defensie bood mij de mogelijkheid om mijn studie tot registeraccountant af te ronden en enkele jaren bij KPMG praktijkervaring op te doen bij een verscheidenheid aan bedrijven en instellingen.
Die kennis en ervaring heb ik goed kunnen gebruiken bij mijn latere werkzaamheden voor Defensie.
Onder meer bij de beoordeling van de bedrijfsvoering, omvangrijke veranderingsprocessen en de toetsing van geautomatiseerde systemen en computercentra. 
In 1985maakte ik de overstap naar Delta Lloyd Verzekeringsgroepin Amsterdam, waar ik in 2012 afscheid nam als directeur van de Auditafdeling. In die periode heb ik onder meer veel kennis en ervaring opgedaan op het gebied van risicobeheersing en consultancy; ook met activiteiten in Engeland, Duitsland en België en de belangrijke cultuurverschillen die zich daarbij voordoen.
Mijn stijl van leidinggeven is mensgericht en verbindend.
Ik stimuleer anderen graag om initiatief en verantwoordelijkheid te nemen.
Ik ben geen job-hopper, maar iemand die zich graag langer verbindt aan de mensen waarmee hij samenwerkt.  Ik sta wel open voor veranderingen en heb ook diverse veranderingen geïnitieerd en mede vorm gegeven. Sinds 2012 ben ik gepensioneerd.

In Breda, waar ik aan de KMA studeerde, heb ik mijn vrouw Anne-lies Blaas leren kennen, die daar fysiotherapie studeerde.
In 1974 zijn wij getrouwd. Wij hebben 5 volwassen kinderen en 7 kleinkinderen.
In 1977 zijn wij in Hoevelaken komen wonen.
Sinds 1977 is mijn betrokkenheid bij de VVD en onze gemeente groot.Ik werd lid van de VVD en later bestuurslid en ging volleyballen bij v.v. Surf.Afkomstig uit een liberaal ondernemersgezin heb ik van mijn ouders meegekregen dat je gebruik moet maken van je talenten. Dat je niet aan de kant moet staan roepen, maar verantwoordelijkheid moet nemen voor je eigen handelen en voor de samenleving waarvan je deel uitmaakt.

Daarom is een rode draad in mijn leven dat ik diverse bestuursfuncties heb vervuld, onder meer bij basisschool De Hoeve en De Oranjevereniging Koningin Wilhelmina, waar ik tot erelid ben benoemd.
En sinds 1990 ben ik bijna onafgebroken raadslid geweest voor de VVD.
Eerst 10 jaar in de gemeente Hoevelaken en vanaf 2002 in de gemeente Nijkerk.
In al die jaren heb ik met veel plezier en waardering in de verschillende kernen van onze gemeente ervaren hoeveel betrokkenheid, enthousiasme, kennis en kunde er is bij onze inwoners, verenigingen, instellingen en ondernemers. Vaak zorgen zij in positieve zin voor een betere oplossing.
Ik ben mijn partner en gezin dankbaar dat ik de ruimte en ondersteuning heb gekregen  voor een drukke baan en diverse andere bezigheden.
Na enkele perioden als lijsttrekker en fractievoorzitter voor de VVD, waarbij de VVD tot mijn vreugde verder is gegroeid, vind ik het nu tijd om een stapje terug te doen.
Maar ik sta nog steeds op de kandidatenlijst en wil mij blijven inzetten voor de VVD en voor de inwoners en ondernemers van onze mooie gemeente.
Ik beschik inmiddels over een brede kennis en ervaring die ik graag zal delen met de nieuw aantredende VVD kandidaten.
Ik probeer vanuit mijn liberale beginselen (vrijheid, veiligheid, verantwoordelijkheid, rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid) om de belangen van inwoners en ondernemers zo goed mogelijk te dienen. De invoering van de koopzondag is daarvan een voorbeeld.
De huidige raadsperiode was ik behalve fractievoorzitter vooral woordvoerder voor duurzaamheid, regionale samenwerking en sociaal domein (zoals de wet maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, werk en inkomen).
Niet alles in onze gemeente  gaat goed, maar ik denk dat we als VVD trots kunnen zijn op de bijdrage die wij hebben geleverd aan de huidige positie van onze gemeente.
Ten opzichte van de andere Nederlandse gemeenten staat Nijkerk bij veel vergelijkingen hoog genoteerd;
Van goede voorzieningen, een sterke economie, een rechtvaardig sociaal beleid, goede onderwijsvoorzieningen tot en met lage lokale lasten.
Er liggen echter nog meer dan voldoende pittige vraagstukken die om een goede aanpak vragen zoals
woningbouw, bereikbaarheid, veiligheid, duurzaamheid, groen en natuur en de houdbaarheid van de zorg.
Ik zal daar graag mijn steentje aan blijven bijdragen. Daarbij is voor mij ook de inbreng van inwoners en ondernemers zo vroeg mogelijk in het proces een belangrijk uitgangspunt.
Er zijn voorbeelden waar dat ook prima is gelukt, maar helaas ook zaken waar dit nog sterke verbetering vergt.
Als u stemrecht heeft hoop ik dat u in maart 2022 ook daadwerkelijk voor de gemeenteraad gaat stemmen.
Wat mij betreft natuurlijk graag op een kandidaat van de VVD als u zich kunt vinden in onze inzet.