Boeren hebben in de afgelopen jaren veel voor hun kiezen gekregen. Er worden veel regels over hen uitgestort en zij moeten keer op keer hun bedrijfsvoering aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen. De uitdagingen op het gebied van onder meer schaarse ruimte en duurzaamheid zijn groot en dat maakt dat ook na vandaag van agrarische ondernemers zal worden gevraagd te blijven doorontwikkelen. Boeren zijn een essentiële schakel in onze voedselvoorziening, gezondheid, welvaart en het beheren van ons buitengebied. De VVD wil daarom binnen FoodValley en binnen onze gemeente als partner van onze boeren opereren, zodat zij zo goed mogelijk kunnen innoveren en klaar zijn voor een duurzame en gezonde toekomst. De VVD wil een goede balans tussen de belangen van de boeren, andere ondernemers en gebruikers in het buitengebied en natuur(beleving). Dat is geen gemakkelijke opgave, maar dat gesprek willen wij aangaan.

  • Om een florerende agrarische sector te behouden, is het belangrijk dat boeren niet onnodig gehinderd worden. Daarom geven wij hun waar mogelijk de ruimte hun grond voor meerdere doeleinden te gebruiken, zoals voor toerisme, agrarisch natuurbeheer, recreatie of andere bedrijvigheid.
  • Onze natuur draagt bij aan ons welzijn. Daarom blijven we ons inspannen voor herstel en behoud van de natuur, realistisch natuurbeleid en de versterking van biodiversiteit. Dat is ook van belang voor onze economie.
  • Wij stimuleren een duurzame veehouderij, waaronder het gebruik van duurzame energiebronnen voor de eigen bedrijfsvoering, zoals aardwarmte en windenergie. Draagvlak en een goede balans tussen de belangen van de omgeving en de ondernemer zijn hierbij van groot belang