Onze inwoners en bezoekers geven aan enorm van onze mooie gemeente te genieten. De centrale ligging, de fijne huizen en ons prachtige buitengebied spelen daarbij een belangrijke rol. Maar ook de combinatie met goede voorzieningen in de vorm van winkels, horeca, sport, culturele- en andere voorzieningen en goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer.

In de afgelopen jaren is er hard aan gewerkt om de gemeente Nijkerk aantrekkelijk te maken. Via het VVV informatiepunt en citymarketing wordt meer en beter verteld over wat er te doen is. Voor het Hoevelakense Bos zijn samen met inwoners nieuwe plannen ontwikkeld voor onder meer een Kinderklompenpad en Nijkerk aan het Water wordt in goede samenwerking met de ondernemers steeds fraaier. Nijkerk is een gemeente waar je de historie kunt voelen, met een hechte sociale structuur en de gemoedelijkheid en sfeer van een dorp. Dat willen we behouden en waar mogelijk versterken. Iedere kern verdient aandacht voor voldoende voorzieningen en leefbaarheid. Daarom stimuleren we het behoud van goede winkelvoorzieningen in het centrum van Nijkerkerveen en revitalisering van het centrum van Hoevelaken.

Bij de voorzieningen verdienen jongeren extra aandacht. De jeugd onder 18 is gebaat bij alternatieve mogelijkheden voor vermaak. Daarvoor willen wij dan ook de ruimte bieden.

  • Wij geven ruimte aan particuliere initiatieven voor zaken als een bioscoop en alcoholvrije uitgaansgelegenheid voor de jeugd onder 18 jaar.
  • Wij stimuleren het behoud van goede winkelvoorzieningen in Nijkerkerveen en maken werk van de revitalisering van het centrum van Hoevelaken.
  • Wij stimuleren dat mooie evenementen in alle kernen, zoals de Boerenmaandag in Nijkerk en de Dorpsdag in Hoevelaken georganiseerd blijven worden. We streven ernaar dat er culturele voorzieningen zijn voor alle leeftijden.
  • Het cultureel erfgoed van de gemeente mag gezien worden. Wij promoten ons erfgoed, zowel bij onze bezoekers als onze inwoners.
  • De monumenten in alle kernen van onze gemeente zijn onderdeel van onze identiteit en koesteren we. Het behoud van Monumenten stimuleren we dan ook. Hetzelfde geldt voor de historische stichtingen, zoals Historisch Hoeflake, het Stoomgemaal en het Museum Nijkerk, die ons verleden levend houden en mooie activiteiten bieden voor jong en oud.
  • Aanbod van kunst en cultuur voor alle inwoners. Als voorwaarde voor subsidie verwachten we dat aanvragers ook zelf zorgdragen voor een deel van de inkomsten en dat zij bijdragen aan een maatschappelijk doel.
  • Doorontwikkelen van Nijkerk aan het Water met schoon zwemwater en het leggen van verbinding met de Nijkerkse binnenstad.
  • Gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties goed onderhouden en tijdige renovatie of nieuwbouw
  • Een actueel eenduidig en eenvoudig subsidiebeleid; voor kunst, cultuur en evenementen het beleid nog nader uit te werken.