De gemeente Nijkerk staat in de top van de provincie Gelderland als het gaat om economie en werkgelegenheid. We hebben een gevarieerd bedrijfsleven, met een flinke foodsector. Die foodsector bleek tijdens de financiële crisis minder gevoelig voor economische tegenslag en is dus een solide basis voor onze welvaart en welzijn. Dat Foodprofiel wordt wat ons betreft de komende jaren verder uitgebouwd, in samenwerking met het onderwijs en het bedrijfsleven.

Daarnaast ziet de VVD mogelijkheden om Nijkerk samen met de horeca- en recreatiebedrijven nog beter op de kaart te zetten als gemeente waar het fijn is om je vrije tijd door te brengen. We hebben alles ervoor in huis: een fantastisch buitengebied met een prachtige polder, water, bos en een fraaie historische binnenstad waar het steeds leuker wordt. Nijkerk beschikt sinds kort over een prachtig theater De Breede Beek en als VVD hebben we gestimuleerd dat horecaondernemers de ruimte kregen om in overleg met andere gebruikers van de openbare ruimte, de terrassen groter te maken zodat de ondernemers in moeilijke tijden het hoofd boven water konden houden. Wat ons betreft blijft dat zo. Met duidelijk en uitvoerbaar evenementenbeleid zorgen wij ervoor dat jij jouw hardloopwedstrijd, Carbidschieten, Boerenmaandag of Dorpsdag zo eenvoudig mogelijk kunt organiseren. Ook daarmee gaan wij door.

Ondernemers horen voldoende ruimte te hebben om te ondernemen. Een deel van onze lokale bedrijven heeft een moeilijke tijd (achter de rug) door de Coronacrisis en zij zijn van onschatbare waarde voor de Nijkerkse samenleving. Zonder hen immers geen banen, geen bruisende centra, geen Nijkerk-on-Ice, geen sport(evenementen). We willen niet dat zij van het kastje naar de muur worden gestuurd. We geven hun snel en duidelijk antwoord op vragen en denken mee over de beste oplossing. Bij zaken die het bedrijfsleven raken, zijn zij een vaste en gewaardeerde gesprekspartner voor de gemeente.

  • De gemeente werkt samen met onderwijs en bedrijfsleven voor een succesvol economisch (Food)profiel voor Nijkerk.
  • De gemeente geeft opdrachten zoveel mogelijk aan lokale ondernemers binnen de mogelijkheden van de wet.
  • Ondernemers krijgen heldere aanspreekpunten voor hun informatie en (aan)vragen.
  • Een uitnodigend evenementenbeleid, waarbij de gemeente actief en oplossingsgericht meedenkt en waar je terecht kunt als er iets misgaat.
  • De VVD wil levendige centra en een bruisend Plein. De grotere terrassen blijven, uiteraard in goed overleg met de andere gebruikers van de centra zoals de markt en evenementenorganisaties.
  • We stimuleren winkelen in onze eigen winkelgebieden, zowel fysiek als digitaal. Aantrekkelijke, veilige en bruisende gebieden zorgen voor een levendige winkelstraat vol met lokale ondernemers.
  • Ondernemen werkt het beste in een veilige en aantrekkelijke omgeving. Dat is fijn voor onze inwoners en trekt bezoekers aan van buitenaf. Omdat de samenwerking van ondernemers in een winkelgebied hieraan bijdraagt, bevorderen wij bedrijfsinvesteringszones en andere vormen van samenwerking.
  • We bestrijden leegstand in de centra door het mengen van functies voor wonen, werken, detailhandel en horeca. We zoeken daarbij actief de samenwerking met vastgoedeigenaren in de kernen. Zo houden we de centra aantrekkelijk en leefbaar.
  • Recreatie en toerisme zijn belangrijk voor onze lokale economie. Daarom willen wij dat de gemeente dit stimuleert met promotie en evenementen faciliteert. Recreatieve ondernemers mogen uitbreiden zolang zij rekening houden met de natuur, tenzij er te weinig ruimte voor vrije recreatie overblijft. De toeristenbelasting is zo laag mogelijk. Met de inkomsten verbeteren we de kwaliteit van recreatie en toerisme.
  • We zien erop toe dat werkgevers voldoende goede en veilige huisvesting bieden aan arbeidsmigranten en overlast tegengaan.