Iedereen in de gemeente Nijkerk moet zich veilig kunnen voelen, zowel in de directe woonomgeving als onderweg. Dat is een basisvoorwaarde voor een prettige, functionerende samenleving. Hierbij passen schone, goed onderhouden wijken, geen overlast in de wijken, goede verlichting van straten en openbare ruimtes en veilige, goed begaanbare wandel- en fietsroutes. Voor krakers geldt zero-tolerance en gebruik van drugs en lachgas gaan we tegen.

Mensen worden niet geboren als crimineel maar glijden vaak af door een slechte opvoeding, verkeerde vrienden of een onveilige omgeving. Het is daarom belangrijk dat de gemeente bij de aanpak van criminaliteit kiest voor de juiste balans tussen repressie en preventie. Bij structurele overlast in de wijk willen wij structurele oplossingen, in goed overleg met de buurt. Zichtbaarheid en benaderbaarheid van BOA’s en wijkagenten zijn belangrijk. Een eigen mobiele camera kan daarbij een goed hulpmiddel zijn. Die moet er dus komen.

Veiligheid gaat om meer dan overlast. Steeds meer krijgen we te maken met “ondermijning”, het fenomeen dat de onderwereld zich nestelt in de samenleving en legale bedrijven als dekmantel gebruikt. Ondermijning is lang niet altijd zichtbaar, maar heeft enorme negatieve gevolgen, die doorwerken naar onze inwoners, jeugd en bedrijven. Daarom wil de VVD in samenwerking met politie en justitie meer inzet op het tegengaan van ondermijning.

Tenslotte maakt de VVD zich zorgen over de (digitale) veiligheid van onze inwoners en vooral van onze oudere en kwetsbare inwoners. De VVD wil een goed aanbod stimuleren van training aan inwoners over hoe hun eigen veiligheid te vergroten, omgang met de digitale wereld (online bankzaken) en cybercriminaliteit (phishing, hacken, aan- of verkoopfraude).

  • De burgemeester heeft veel bevoegdheden die hij kan gebruiken om Nijkerk veiliger te maken. Wij willen dat hij deze actief inzet. Te denken valt het toepassen van preventief fouilleren en cameratoezicht. Nijkerk krijgt een eigen mobiele camera.
  • Overlast is een grote ergernis. De politie grijpt altijd in als mensen de regels overtreden of overlast veroorzaken. Maar inwoners hebben ook een eigen verantwoordelijkheid om elkaar aan te spreken op ongewenst gedrag en het veilig houden van hun buurt.
  • Om te voorkomen dat overlast en grensoverschrijdend gedrag ontaardt in zware criminaliteit, werken we samen met scholen en jongerenwerk om te laten zien dat er een bete alternatief is.
  • De politie en boa’s zijn zichtbaar op straat en in wijken. De kosten van handhaving worden zoveel mogelijk verhaald op diegenen die schade veroorzaken.
  • Iedereen kan bijdragen aan de veiligheid in de buurt. Wijkagenten die de buurt goed kennen voegen daar iets extra’s aan toe. De gemeente stimuleert de oprichting van buurtpreventieverenigingen en WhatsApp-groepen. Inwoners en wijkagenten werken daarbij samen.
  • Goede beveiliging is de beste bescherming. Keurmerken zoals Keurmerk Veilig Wonen en Keurmerk Veilig Ondernemen helpen inwoners en ondernemers bij hoe ze hun huis of bedrijf goed kunnen beveiligen tegen inbraak. De gemeente en politie promoten deze keurmerken.
  • Het is belangrijk dat politie, brandweer en ambulances 24 uur per dag beschikbaar zijn. De hulpdiensten zijn op tijd als je ze nodig hebt. De aanrijdtijden van politie, brandweer en ambulance vereisen verbetering. De VVD blijft zich sterk maken voor een ambulancepost in Nijkerk.
  • In onze gemeente moet iedereen zichzelf kunnen zijn. Discriminatie en geweld tegen LHBTI’s of anderen is onacceptabel.