We zijn trots op de grote bijdrage die sport- en cultuurverenigingen, serviceclubs, kerken, jeugd- en jongerenwerk, Sigma, bibliotheken, vrijwilligersorganisaties, het nieuwe theater Brede Beek en buurthuizen leveren aan onze gemeente. Zij zorgen er mede voor dat we ons kunnen ontplooien, we met elkaar verbonden zijn en dat we omzien naar elkaar. Bij veel maatschappelijke organisaties koopt de gemeente diensten en activiteiten in, die moeten bijdragen aan gezondheid en welzijn en voorkomen dat mensen (zwaardere) zorg nodig hebben. Onze inwoners mogen verwachten dat die inkoop helder en efficiënt is georganiseerd, zodat dingen niet dubbel worden gedaan en de beschikbare middelen zo effectief mogelijk worden besteed. Niet alles is meetbaar, maar meer dan nu zijn duidelijke afspraken nodig, zodat organisaties weten wat van hen verwacht wordt en de gemeente kan beoordelen of de beoogde resultaten worden bereikt.

  • Heldere afspraken met maatschappelijke organisaties voor houdbare toekomst.
  • Inkoop vindt plaats binnen vastgestelde totaalbudget
  • Een eenduidig en eenvoudig subsidiebeleid voor verenigingen