Sporten en bewegen zijn ontzettend belangrijk. Sport verbindt, geeft zelfvertrouwen, plezier en ontspanning. Door te sporten zorgen we bovendien goed voor een gezonde, duurzame en weerbare samenleving. Zeker nu onze samenleving steeds ouder wordt, is het belangrijk dat we in beweging blijven en dat sport voor iedereen toegankelijk is. Daarom werken we samen met scholen, sportverenigingen en andere maatschappelijke instellingen zodat iedere inwoner van jong tot oud kan sporten en bewegen. Steeds meer sporten mensen ook individueel. Ook voor hen moeten er voldoende en veilige mogelijkheden zijn om te sporten. Natuur en een gezonde levensstijl en vrijetijdsbesteding gaan voor veel van onze inwoners hand in hand. Ook daarom is de VVD zuinig op ons buitengebied met het haar bijzondere afwisselende landschap. Het buitengebied is een prachtige bestemming voor zowel bewoners als bezoekers van buiten om aan te doen.

  • We zorgen voor voldoende, goed bereikbare plekken om buiten te kunnen spelen en sporten. Dit geldt voor alle generaties, van jong tot oud.
  • Bij nieuwbouw, ontwikkelingen of groot onderhoud denken we na hoe onze openbare ruimte kan worden ingericht voor buitensport. We vragen daarbij aan onze inwoners om actief mee te denken.
  • Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang werken nauw samen om de schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen. Buurtsportcoaches kunnen hierbij helpen.
  • Sporten kan een belangrijke uitlaatklep zijn voor jongeren. We dragen daarom financieel bij aan het sporten van kinderen, als hun ouders dit niet kunnen betalen.
  • Waar het kan, zetten we sportaccommodaties zoveel mogelijk in voor meerdere doeleinden. Zo kunnen zoveel mogelijk van onze inwoners gebruik maken van de faciliteiten.
  • In ons sportbeleid geven we aandacht aan gelijke kansen en de gelijke behandeling van al onze inwoners. Voor discriminatie is geen plek in Nijkerk.