Vroeg of laat krijgen we allemaal met zorg te maken. Daarom willen we goede en passende zorg waarin onze inwoners centraal staan. Met hulp die zo dichtbij huis mogelijk wordt verleend, zodat het weinig aanpassing vraagt aan ons dagelijks leven. Zodat je in je eigen buurt goed kunt opgroeien, leven en oud kunt worden. Een buurt waar je buren gemakkelijk kunt ontmoeten voor een gezellig praatje.

  • Nijkerkers blijven het liefst zo lang mogelijk in hun eigen wijk wonen. We zetten daarom in op het bouwen van meer woningen waar je goed oud kunt worden en woonvormen waar ouderen bij elkaar kunnen wonen. Zo kun je met ondersteuning zelfstandig blijven wonen.
  • Zorg moet voor iedereen betaalbaar blijven. Daarom kijken we kritisch of de hulp die we geven passend en nodig is.
  • Wanneer zorg nodig is, dan moet het snel beschikbaar en van goede kwaliteit zijn. Daarom maken we goede afspraken met zorgorganisaties.
  • Waar nodig ondersteunen we onze mantelzorgers. In die gevallen dat mensen het niet binnen hun eigen netwerk kunnen regelen, geven we welzijnsorganisaties de mogelijkheid voor het organiseren van logeermogelijkheden, om lucht te brengen voor mantelzorgers.
  • Het moet mogelijk zijn om laagdrempelig en in de eigen wijk hulp te krijgen. Goede samenwerking tussen huisartsenpraktijken, de gebiedsteams en maatschappelijke organisaties, zonder dubbel werk, overlap en langs elkaar heen werken is daarbij cruciaal. Daar zetten we dus op in.