Goed onderwijs biedt kinderen en jongeren de kans op een gelijke start en geeft ze op hun eigen niveau kennis en vaardigheden mee waar ze de rest van hun leven profijt van hebben. Ieder kind is anders. Veel van hen kunnen een opleiding volgen op het niveau van VMBO, HAVO of VWO. Voor hen is in de gemeente Nijkerk goed (in veel gevallen zelfs excellent) onderwijs beschikbaar, waarna zij doorstromen naar vervolgonderwijs. Ook voor de praktisch ingestelde kinderen is goed onderwijs beschikbaar en ook zij hebben recht op een volwaardige (werk)plek in de samenleving. Daarom wil de VVD in samenwerking met het onderwijs en het bedrijfsleven bevorderen dat praktijkleerlingen na hun opleiding aan de slag kunnen in het Nijkerkse bedrijfsleven. Op school leren we kinderen ook wat onze normen en waarden zijn en hoe we met elkaar omgaan.

  • Onderwijs moet van goede kwaliteit zijn. Excellent onderwijs is in onze ogen ook passend onderwijs. Schoolbesturen zijn hiervoor verantwoordelijk. De gemeente is gespreks- en samenwerkingspartner en zorgt voor goede huisvesting.
  • We vinden het belangrijk dat je zo vrij mogelijk kunt kiezen naar welke school je kind gaat.
  • Om de ontwikkelkansen van jonge kinderen te vergroten, stimuleert de gemeente dat (taal) achterstanden bij jonge kinderen worden weggewerkt, bijvoorbeeld op de peuterspeelzaal of kinderdagverblijven.
  • School is een veilige plek waar kinderen zich thuis voelen. Scholen hebben nadrukkelijk een taak bij vroegtijdige signalering van alcohol- en drugsgebruik, radicalisering, loverboys en huiselijk geweld.
  • De overheid grijpt in als de vrijheid van onderwijs wordt misbruikt.
  • Het is van belang dat een school goed en veilig bereikbaar is. Daarom zorgen we voor een veilige toegang tot de school, met veilige wandel- en fietsroutes.
  • Goede aansluiting (praktijk)onderwijs en arbeidsmarkt, zoals de Food Academy Nijkerk.