Ouders zijn verantwoordelijk voor het opvoeden van hun kinderen. Wij helpen daarbij, door een omgeving te bieden waar kinderen op een veilige en prettige manier kunnen opgroeien en hun talenten kunnen ontwikkelen. Gelukkig gaat het met het grootste deel van onze jeugd gewoon goed. Daar zijn we trots op en dat willen we behouden. Wanneer opgroeien niet gemakkelijk gaat en er ondersteuning nodig is, bieden we hulp. Dat doen we het liefst zo dichtbij huis mogelijk, zodat ook deze kinderen en jongeren zo normaal mogelijk kunnen opgroeien. Hierbij letten we goed op dat we niet onnodig stickers plakken: niet iedereen die uniek is, heeft daar hulp bij nodig. Normaliseren noemen we dat. Maar nog niet alles in de jeugdzorg verloopt even goed. Er zijn flinke wachtlijsten voor hulp en dat moet zo snel mogelijk worden opgelost. Toen de gemeente jeugdzorg als taak kreeg, nam zij zich voor om het duidelijk en eenvoudig te organiseren, vooral met die gezinnen waarin meerdere problematiek tegelijk speelt. Eén aanspreekpunt, één totaalplan voor het gezin. Dat is nog onvoldoende gelukt en daarop wil de VVD de komende jaren inzetten.

  • We willen een scherpere afbakening van wat we scharen onder jeugdzorg. Nog te vaak krijgen kinderen hulp voor zaken die horen bij normaal opgroeien of blijkt hulp niet effectief.
  • Opgroeien gaat nu eenmaal niet zonder horten en stoten. Van ouders verwachten wij dan ook verantwoordelijkheid voor het gezond opgroeien van hun kinderen.
  • Wanneer hulp wel nodig is, focussen we ons op normaliseren. We plakken niet onnodig stickers en maken het niet zwaarder dan nodig. Het is niet de bedoeling dat kinderen die hulp krijgen, dit de rest van hun leven als last meedragen.
  • Het voorkomen van hulp, preventie, is erg belangrijk. Zo voorkomen we dat zwaardere hulp nodig is. Problemen bij kinderen en gezinnen proberen we daarom zo vroeg mogelijk te signaleren. Gebiedsteams, huisartsen, scholen en iedereen die activiteiten voor de jeugd organiseert, hebben hierin een belangrijke rol. Met hen werken we samen om te zorgen dat deze aanpak zo effectief mogelijk wordt.
  • We vinden dat de wachtlijsten in de jeugdzorg teruggedrongen moeten worden. Als kinderen extra hulp nodig hebben moet dat mogelijk zijn zonder dat zij maandenlang moeten wachten. Dat geldt zowel voor reguliere als voor hoog-specialistische jeugdzorg.
  • Ieder gezin heeft één hulpverlener als aanspreekpunt. Dat creëert vertrouwen en maakt dat hulp effectief geboden kan worden.
  • De problemen van de kinderen hebben vaak te maken met bredere problemen in het gezin zoals geldzorgen of een echtscheiding. Door in een vroeg stadium niet alleen naar het kind te kijken maar naar het gehele gezin kunnen de kinderen beter en effectiever geholpen worden.
  • Wij willen voldoende jeugdprofessionals bij de huisarts. Zij zijn bekend met regionale zorgorganisaties en de behoeften van ouders en kinderen. Zo voorkomen we onnodige doorverwijzingen naar te zware hulp.
  • Tegengaan van huiselijk geweld en kindermishandeling hebben hoge prioriteit.