We leven in een fantastische stad, dorp of buurtschap met een bloeiende economie en een rijk gemeenschapsleven, te midden van polderland, landgoederen en bos. Inwoners en ondernemers zetten zich iedere dag weer in om deze plek nog mooier te maken. Aan de gemeente is de taak om dat mogelijk te maken.

In de afgelopen vier jaar hebben we laten zien dat de VVD het verschil maakt. We hebben vaart gezet achter het bouwen van betaalbare huizen voor de Nijkerkers. Doornsteeg fase 3 is in aanbouw, Het Spaanse Leger en De Goede Woning in Nijkerkerveen gaan momenteel van start en Middelaar-Oost in Hoevelaken en Deelplan 3 in Nijkerkerveen zijn in voorbereiding. In het nieuwe woonbeleid hebben we als VVD ingebracht dat bij nieuwbouw naast sociale huurwoningen tenminste 25% middeldure huizen gebouwd worden, speciaal voor de middengroepen voor wie een eigen woning anders onhaalbaar is.

Ondanks Corona hebben we samen met ondernemers stappen gezet om de economische positie van Nijkerk, zoals in de foodsector, de vrije tijdseconomie en de centra, te versterken. De VVD wil dat oplossingen voor duurzaamheid in Nijkerk realistisch en betaalbaar blijven voor iedereen en dat we waardevol landschap daarbij zo veel mogelijk ontzien. Dat betekent dat we zonnevelden en windmolens zo veel mogelijk concentreren op zorgvuldig gekozen plekken. We hebben er hard aan gewerkt dat de gemeentelijke organisatie steeds beter wordt en steeds meer als partner van onze inwoners en ondernemers gaat werken. Die klussen zijn echter nog niet klaar. In dit verkiezingsprogramma kun je per onderwerp lezen wat de VVD Nijkerk-Hoevelaken hiervan vindt. In de kern staat de Nijkerkse VVD voor het volgende: